Missió

Acompanyar des de l’àmbit socioeducatiu a infants, joves, famílies i dones en el seu procés de creixement, aprenentatge, formació i capacitació, tot oferint espais d’acollida, de confiança i de participació comunitària en contexts de vulnerabilitat social. Treballem compromeses per garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia social, i fomentar la relacionalitat i el transcendent des del diàleg interreligiós.

Visió

Esdevenir entitat de referència local per la transformació social, i acompanyar des de la intervenció socioeducativa amb perspectiva intercultural i de gènere a infants, joves, famílies i dones, prioritàriament en situacions de vulnerabilitat.

Valors

  • Igualtat. Creiem i reconeixem la dignitat intrínseca de cada persona, i treballem per construir vincles horitzontals i restituir l’equilibri d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la interculturalitat.
  • Justícia. Fomentem espais de participació pel desenvolupament de persones amb esperit crític, solidàries i implicades a la societat.
  • Respecte. Reconeixem les diferències des d’un marc d’inclusió, tolerància i comprensió per impulsar el bé comú.
  • Acollida. Oferim espais segurs i de bon tracte que posen les persones al centre.
  • Treball. Creiem en l’experiència transformadora de l’acció i apostem per la dedicació, la superació personal i la col·laboració entre agents.
  • Compromís. Creiem en la implicació de la comunitat per fer costat a les persones més vulnerables.