Infància i adolescència

Previous slide
Next slide

CENTRE DIARI

El Centre Diari Sant Josep és un servei d’acció socioeducativa fora de l’horari escolar que busca estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, i l’esbarjo d’infància i adolescència de 5 a 18 anys.

La metodologia del centre diari s’emmarca en tres eixos d’actuació: el seguiment individualitzat, l’acció tutorial, i el treball amb les famílies, així com serveis d’atenció especialitzada (atenció psicoterapèutica, grups terapèutics, logopèdia, espai familiar, etc.).

Duem a terme activitats vinculades a l’educació per la salut, suport al procés d’escolarització, competències socials, dinàmiques de participació, educació en el lleure i esportiva, i atenció a les famílies.

Treballem en coordinació amb els agents vinculats al procés educatiu de les persones menors d’edat i amb el sistema català de protecció a la infància i l’adolescència.

El Centre Diari en xifres:

PARTICIPANTS
0
FAMÍLIES
0
EQUIP EDUCATIU
0
VOLUNTARIAT
0

Agents col·laboradors:

Previous slide
Next slide

DRET AL LLEURE

Les activitats d’educació en el lleure en períodes no lectius donen continuïtat a l’acompanyament socioeducatiu brindat al llarg del curs escolar i es dirigeixen a infància, adolescència, i joventut de 5 a 23 anys, i les seves respectives famílies.

Les activitats dutes a terme inclouen casal d’estiu durant els mesos de juny i juliol, activitats extraordinàries durant les festivitats de desembre, i sortides culturals amb famílies. Totes elles es dissenyen tenint en compte criteris socioeducatius, relacionals, i d’accessibilitat.

Dret al lleure en xifres:

PARTICIPANTS
0
EQUIP EDUCATIU
0
VOLUNTARIAT
0

Agents col·laboradors:

Previous slide
Next slide

TALLER D'ESTUDI ASSISTIT

Els tallers d’estudi assistit i tallers diversificats de suport a la tasca escolar ofereixen suport acadèmic i acompanyament individual i grupal més enllà de l’àmbit escolar, i es dirigeixen a l’alumnat educació secundària obligatòria del municipi.

Les iniciatives formen part dels programes de millora de l’èxit escolar i de la cohesió social posats en marxa en el marc del Pla Educatiu de l’Entorn “Sant Vicenç dels Horts per l’Educació en Xarxa”.

Taller d'estudi assistit en xifres:

PARTICIPANTS
0
EQUIP EDUCATIU
0

Agents col·laboradors: