Previous slide
Next slide

La Fundació Trab.or | Centre Diari Sant Josep (CDSJ)

Som una entitat de referència local per la transformació social, i acompanyem des de la intervenció socioeducativa amb perspectiva intercultural i de gènere a infants, joves, famílies i dones, prioritàriament en situacions de vulnerabilitat.

El projecte social de les Serves de Sant Josep neix de la voluntat d’actuar i donar resposta a les necessitats de veïns i veïnes de Sant Josep (Sant Vicenç dels Horts), un barri perifèric d’auto-construcció sorgit dels moviments migratoris interns dels seixanta. Després d’un breu període d’intervenció satèl·lit, l’any 1970 la comunitat religiosa s’instal·la al barri i fins els vuitanta, l’espai esdevé un centre de culte, un centre sociosanitari i una llar d’infants especialment destinada a mares treballadores, en una zona sense esglésies ni serveis i cobertures institucionals bàsiques. Ja als noranta, la comunitat desenvolupa una ludoteca i biblioteca per brindar suport acadèmic a infants, adolescents i joves, al torn que les seves famílies s’impliquen en el desenvolupament comunitari de l’espai i la barriada. Des dels inicis i fins ben entrat el segle XXI, el projecte educatiu es complementa amb l’esplai de lleure pertanyent al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans i la promoció de colònies estivals.

L’any 2008 esdevé un moment clau en la història de l’organització: neix el Centre Diari Sant Josep per estabilitzar, ampliar i professionalitzar la tasca socioeducativa duta a terme els darrers quaranta anys a través de la incorporació al programa “CaixaProinfància”, i l’any 2011 s’estableix com a delegació de la Fundació Trab.Or. Al mateix temps, la promoció de projectes d’aprenentatge de la llengua per a dones adultes dona resposta a les noves onades migratòries procedents del nord d’Àfrica, especialment del Marroc, instal·lades als barris de Sant Josep i Can Ros. A partir del 2015, el CDSJ desenvolupa un programa d’acompanyament a joves majors d’edat per garantir la continuïtat del suport educatiu, social i econòmic i, en termes institucionals, s’adquireix el compromís de fer de la coeducació i la perspectiva de gènere un eix prioritari de l’acció social.

En l’actualitat, el CDSJ acompanya a través de l’acció social a més de cent infants, adolescents, joves, famílies i dones en els seus processos de creixement, aprenentatge, formació i capacitació, tot preservant la voluntat originària d’oferir espais d’acollida, de confiança i de participació comunitària en contexts de vulnerabilitat social.