Transparència

Ingressos en l’exercici del projecte Centre Diari Sant Josep 2016

Despeses en l’exercici del projecte Centre Diari Sant Josep 2016

Organigrama

Memòria

El Projecte Centre Diari Sant Josep de la Fundació Trab-or gestiona els seus recursos d’una forma transparent, i anualment recull tota les seves activitats, ingressos i despeses en la Memòria Institucional.

 Veure o descarregar la memòria