Reforç Educatiu

És un projecte que engloba un conjunt d’estratègies i accions amb l’objectiu de donar suport i millorar els processos d’integració i èxit escolar dels infants i adolescents.

Amb el reforç educatiu es pretén desenvolupar en cada participant competències bàsiques de interrelació, millorar els hàbits d’estudi, promoure l’autonomia en l’aprenentatge, incrementar les expectatives –i les de la seva família i els docents dels centres educatius– davant la possibilitat d’èxit, i impulsar els resultats acadèmics o el rendiment escolar.

I de manera transversal, s’espera millorar l’autoestima de cada nen, nena i adolescent –confiança i seguretat en un mateix–, enfortint els processos de socialització positiva i inclusió social dels menors.

Objectius:

  • Consolidar i ampliar l’aprenentatge de les competències bàsiques.
  • Millorar el rendiment escolar.
  • Desenvolupar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi i. l’acompliment de tasques educatives diverses.
  • Estimular el gust per aprendre i per la feina ben feta.
  • Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
  • Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació i l’itinerari individualitzat.


Aquest projecte es porta a terme gràcies a les col·laboracions del Projecte Caixa Proinfància i el suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts als Tallers d’Estudi Assistit.

Edats : 8 - 21 anys
Grups : 10
Participants : 71
Horari : Dilluns - Dijous

Inici del pròxim curs en: