Formació de Famílies

La formació de famílies vol ser un espai d’informació, formació i reflexió dirigit a les famílies dels infants i joves que assisteixen al centre i participen en el projecte del Centre Diari.

Aquest espai de parentalitat positiva, vol apoderar-les, creant un espai de diàleg i reflexió per tal d’afavorir i donar suport a la funció educativa de les famílies, alhora que establint una xarxa de suport i col.laboració entre totes elles.

Per aconseguir els objectius marcats desenvolupem diferent activitats:

Tallers de temes d’interès per les famílies:

  • Temps de família, temps per créixer junts.- Formadora: Cristina Pérez
  • Els límits- Formadores: Nieves Baltasar i Esther Ferrer
  • Saps que t’estimo?- Formadora: Cecilia Aranda
  • Entendre i educar les emocions entre pares i fills. Formació a càrrec de Grups, organitzat pel pla educatiu d’entorn.
  • El rol de la dona en l’educació dels seus fills i filles, com transformar-ho. Formadora Fàtima Taleb
  • A quatre mans, fomentem vincles i complicitats. Formadores: Nieves Baltasar, Úrsula Aguilera, Cristina Pérez, Anna Peixó.
  • Conductes de risc. Formació a càrrec d’Amalgama7 organitzat pel pla educatiu d’entorn.

 

Jornada del Pare Coresponsable:

Activitats per sensibilitzar als pares, sobre l’ús del temps, la conciliació laboral i familiar, i el canvi de rols en una societat més coresponsables.

 

Dia de la Família:

Trobada amb les famílies dels participants al projecte centre diari Sant Josep, que es realitza al mes de maig, per vindicar la necessitat d’acollida i acompanyament de les famílies en el procés de creixement dels menors.

Es realitza un dinar cooperatiu, on totes les famílies aporten menjar i el comparteixen amb la resta del grup, es dinamitzen activitats de descoberta, cohesió i cooperació.

Aquest projecte es porta a terme gràcies al suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, la Fundació Pere Tarrés i la Comunitat de les Serves de Sant Josep.

Edats : indif.
Grups : 1
Participants : 150
Horari : trimestralment

Inici del pròxim curs en: