Activitats d’estiu

Cada estiu, amb l’arribada de les vacances escolars, i per evitar que l’educació en el lleure esdevingui també un factor d’exclusió social, i des del compromís social de la Fundación Trab-or, s’ofereix un espai sociolúdic a infants i joves per tal que puguin gaudir d’activitats i sortides pròpies de l’estiu, que els permeten l’aprenentatge de valors com la solidaritat, el respecte, la cooperació, però també contribueixen a l’adquisició de competències i habilitats com el treball en equip, la participació i els valors que des del centre treballem al llarg de tot el curs escolar.

Activitats d’estiu que es realitzen són:

  • Casal d’Estiu/Colònies Urbanes, on  col·labora el programa Proinfància de l’Obra Social “la Caixa”. Té per objectiu trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills/es, garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat, alhora que desenvolupen una intervenció integral, perquè els nens siguin només nens.

    El casal d’estiu es porta a terme l’última setmana de juny i les primeres de juliol i disposa de 60 places on participen 20 infants d’entre 8 i 12 anys. Cada any està marcat per un centre d’interès i es programen activitats lúdiques entorn el tema escollit, sortides culturals, aquàtiques i lúdiques.

  • Colònies en Moviment, organitzades des del voluntariat de la Fundació Pere Tarrés i amb el suport del voluntariat del centre diari Sant Josep-, anualment infants i joves d’entre els 8 i els 17 anys gaudeixen d’una setmana al mes d’agost en una casa de colònies. Les colònies impulsades per la Fundació Pere Tarrés a través de la captació de fons per al projecte “Ajuda’ls a créixer, Cap Infant sense colònies, es desenvolupen en un entorn tranquil, estructurat, on es garanteix el seu desenvolupament com a persona a l’hora que es relaciona amb altres infants de la mateixa edat i amb monitors que cuiden d’ell o ella.Edats : 8 - 17 anys
Grups : 3
Participants : 40
Horari : Dilluns - Divendres
9:00 - 15:00

Inici del pròxim curs en: